Over ons

--------------------------------------------- FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN ----------------------------------------

De Stichting AIO Buitenland, ofwel SAB, organiseert elke twee jaar een reis naar het buitenland voor het Arnhems Interscholair Orkest, ofwel het AIO. Het AIO is een jeugdorkest uit Arnhem met leden van 9 tot 18 jaar. Elk jaar maken ze een reis, het ene jaar een grote, het andere jaar een kleine. Een kleine reis duurt ongeveer vijf dagen en wordt georganiseerd door het jeugdbestuur van het AIO. De SAB organiseert de grote reis, die duurt ongeveer 10 dagen. De grote reis bestaat uit een repetitieperiode en een concertperiode. Zoals verwacht wordt er in de repetitieperiode vooral gerepeteerd en worden er in de concertperiode voornamelijk concerten gehouden. Deze grote reizen worden bijna elke keer door een andere SAB georganiseerd, deze bestaat meestal uit drie oud-leden van het orkest. De reis van 2022 wordt georganiseerd door de gloednieuwe SAB, bestaande uit  Inge Toorman, Diederik de Vries, Anke Hoekstra en Yannick Egberink. Zij zullen zich hieronder voorstellen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  

            Inge Toorman
 - Voorzitter

Hoi! Ik ben Inge en ik ben 21jaar. Ik heb 4,5 jaar met veel plezier viool gespeeld in het AIO.Ik ben 1,5 jaar secretaris intern geweest bij het AIO en deze rol vervulde ik ook in de vorige SAB.Op dit moment studeer ik taalwetenschap aan de universiteit van Utrecht. Ik heb tijdens mijn jaren in het AIO 3 grote reizen meegemaakten inmiddels dus ook een grote reis mogen organiseren. De reizen vond (en vind!) ik altijd één van de leukste dingen van het AIO. Het organiseren van de reis naar Frankrijk heb ik met veel plezier gedaan en daarom heb ik er veel zin in om het komende jaar bezig te zijn met de organisatie van de volgende reis. Ik hoop natuurlijk dat we met deze SAB net zo’n leuke reis gaan organiseren.Dit jaar heb ik de rol van voorzitter en dat betekent vooral dat ik minstens net zo hard mijn best zal doen om een fantastische reis te organiseren samen met Anke, Diederiken en Yannick. Wij kunnen in elk geval nu al niet wachten tot we echt op reis gaan en we hopen dat dat ook geldt voor de AIO-leden!

                                                  Diederik de vries - Penningmeester                                                    

Hallo mensen!

Ik ben Diederik. Ik ben 20 jaar oud en zit nu in mijn derde jaar technische natuurkunde aan de TU in Eindhoven. Ik speel cello en heb zelf ongeveer vier jaar meegespeeld bij het AIO en heb ik ook een paar jaar bestuur gedaan. Dit vond ik natuurlijk veel te weinig en daarom dacht ik laat nog een keertje SAB doen om nog net wat langer mee te kunnen doen. Op dit moment speel ik bij in Quadrivium in Ensuite (een symfonieorkest), zit ik in een strijkkwartet bij Quadrivium, ben ik vaste invaller bij het Philips Symfonie Orkest en heb ik dit jaar meegedaan aan het NSO.Verder val ik hier en daar nog wel eens in bij andere orkesten. Bij het SAB vervul ik de rol van penningmeester dus voor alles betreffende geld kan je bij mij terecht. Toen ik inhet AIO zat waren de reizen altijd het moment om naar uit te kijken en zeker de buitenland reizen. Nu is het mijn beurt om, samen met de rest van de SAB, de leden een onvergetelijke reis de geven.


                                                                                                     Anke Hoekstra - Secretaris

Hallo allemaal! Mijn naam is Anke Hoekstra en ik ben 20 jaar. Ik studeer Technische natuurkunde in Enschede. Naast mijn studie vind ik het ontzettend leuk om muziek te maken. Ik speel nu acht jaar klarinet en ben lid van het Studenten Harmonie Orkest Twente.Ik heb vier jaar met heel veel plezier in het AIO gespeeld. Als lid ben ik twee keer op grote reis geweest: naar Mannheim en Verona. De reizen en ook de repetitiekampen waren altijd heel leuk en gezellig! In 2019 had ik de eer om als begeleider mee te mogen met het AIO naar Frankrijk. Dit was nognet zo leuk als toen ik nog lid was! En nu ga ik samen met Inge, Yannick en Diederik zelf de reis organiseren! We gaan er iets moois van maken, ik heb er zin in!

Ho

i allemaal! Mijn naam is Sabine van der Drift en ik ben 18 jaar. Ik zit nu i

n het e

                                                 Yannick Egberink - Bestuurslid

Hallo allemaal, mijn naam is Yannick Egberink en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Utrecht waar ik Global Sustainability Sciencestudeer. Mijn hobby’s zijn voetballen en natuurlijk muziek maken. Ik speel sinds mijn zesde hoorn en doe dat nog steeds bij het USKO.Ik ben al op mijn negende bij het AIO gegaan. Ik ben twee jaar voorzitter geweest van het AIO en ik merkte dat ik het super leuk vond om te organiseren. Daarom leek het me erg leuk om nu in de SAB te gaan. Nu twee jaar later zit ik er nog steeds in en ga ik met heel veel plezier de volgende reis organiseren. In de SAB vervul ik de rol van bestuurslid, dus ik doe alle klusjes die niemand anders wil doen. Ook ga ik er als begeleider natuurlijk voor proberen te zorgen dat het een onvergetelijke reis wordt!


---------------------------------------------------------------ENGLISH VERSION---------------------------------------------------
The Foundation AIO Abroad organizes a tour abroad every two years for the Arnhem Youth Orchestra. The Orchestra is from Arnhem and has members from nine to eighteen years old. Every year they make a tour, one year a small one, a rehearsal camp, the next a big one, a concert tour. The rehearsal camp takes about five days and is organized by the youth board of the orchestra. The Foundation organizes the concert tour that takes about ten days. There is a period for rehearsing and a period for concerts. The Foundation changes almost every two years and consists of three people. The trip of 2022 will be organized by Inge Toorman, Anke Hoekstra, Diederik de Vries en Yannick Egberink, all former members of the orchestra. The members of the Foundation will be going on the trip, but they need help from supervisors, there will be about 3 of them.

Inge Toorman - Chairman

Hey, my name is Inge and I’m 21 years old. I’ve been playing the violin for over 13yearsand have played with the AIO orchestra for about 4,5 years. I’ve also been the secretary for over a year and have fulfilled this function with the last SAB as well. At the moment I’m studying linguistics in Utrecht.During my years inthe AIO I have been on 3 major journeysand have been able to organize a major trip. I have always found the trips to be one of the most exciting things of the orchestra.Organizing the journey to France was a lot of fun so I’m really looking forward to organizing the next trip together with Anke, Diederik and Yannick.Of course,I am hoping that the journey will be just as great as the last one! We cannot wait until we actually start traveling and we hope that the same applies to all AIO members!

Diederik de Vries - Treasurer 

Hello people!

My name Diederik, I’m 20 years old and I’m in the third year of my bachelor Applied Physics at the Tu in Eindhoven. I play cello, I’ve played in the AIO for about four years and I’ve also been board member for a couple of years during this time. Of course, four years was way too short, so I thought I’d join the SAB to experience the AIO for a little longer. Currently I play in Ensuite (a symphony orchestra which is part of Quadrivium), a string quartet (which is also part of Quadrivium), the Philips symphony orchestra as permanent reserve and this year I partook in the NSO. I also like to join in for other orchestras when they need a cellist. My role in the SAB is treasurer, so for anything regarding money, I’m your guy. When I was part of the AIO the trips were always the moment to look forward to, especially the trips organised by the SAB. Now it is my turn, together with the other SAB members, to deliver the members an unforgettable trip.

Anke Hoekstra - Secretary

Hi everybody! I am Anke Hoekstra and I am 20 years. I am studying Applied Physics in Enschede. Besides studying physics, I really enjoy playing music. I play the clarinet for eight years now and I am member of the student wind orchestra of Twente. I was a member of AIO for four years, which I really enjoyed. I went two times on a big trip two as a member: to Mannheim and Verona. These trips and also the rehearsal periods were really fun! In 2019 I had the honour to go to France with AIO as a mentor. This was just as much fun as it was when I was a member! And now I am going to organise the trip together with Inge, Yannick and Diederik! I am looking forward to it!

Yannick Egberink - Board member

Hello, my name is Yannick Egberink and I am 20 years old. I live in Utrecht where I study Global sustainability Science. My hobbies are football and and playing music of course. I play the french horn since I was six years old and I still play it in the USKO. I was only 9 years old when I got in the AIO so I have played almost 10 years in the orchestra. For two years I was the principle of the AIO and it was during those years that I found out I really like organizing. Therefor it seemed fun to me to join the SAB. Now two years later I am still in the SAB and I look forward to organising the next trip. I do not have a specific function in the SAB so I take up the tasks the other members do not want to do. Besides this I will also try to make the trip of the AIO as fun as possible as a mentor!


Comments