Over ons

--------------------------------------------- FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN ----------------------------------------

De Stichting AIO Buitenland, ofwel SAB, organiseert elke twee jaar een reis naar het buitenland voor het Arnhems Interscholair Orkest, ofwel het AIO. Het AIO is een jeugdorkest uit Arnhem met leden van 9 tot 18 jaar. Elk jaar maken ze een reis, het ene jaar een grote, het andere jaar een kleine. Een kleine reis duurt ongeveer vijf dagen en wordt georganiseerd door het jeugdbestuur van het AIO. De SAB organiseert de grote reis, die duurt ongeveer 10 dagen. De grote reis bestaat uit een repetitieperiode en een concertperiode. Zoals verwacht wordt er in de repetitieperiode vooral gerepeteerd en worden er in de concertperiode voornamelijk concerten gehouden. Deze grote reizen worden bijna elke keer door een andere SAB georganiseerd, deze bestaat meestal uit drie oud-leden van het orkest. De reis van 2017 wordt georganiseerd door de gloednieuwe SAB, bestaande uit Reinier Donjacour, Sabine van der Drift, Inge Toorman en Yannick Egberink. Zij zullen zich hieronder voorstellen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  

             
Reinier Donjacour - Voorzitter

Hallo,

Mijn naam is Reinier Donjacour, een 25 jarige psychologie student. Ik ben komend jaar voorzitter van de SAB. Na vele jaren als lid bij het AIO ben ik bijna net zoveel jaar als begeleider mee geweest op verschillende AIO-reizen. Nu probeer ik mijn ervaring te gebruiken om een geweldige reis te organiseren. Gelukkig doe ik dit niet in mijn eentje maar met drie erg enthousiaste SAB leden. We werken hard, en gaan er een leuke en mooie reis van maken!

                                                    Yannick Egberink - Penningmeester                                                    

Hallo allemaal, mijn naam is Yannick Egberink en ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Utrecht waar ik Global Sustainability Science studeer. Mijn hobby’s zijn voetballen en natuurlijk muziek maken. Ik speel sinds mijn zesde hoorn en doe dat nog steeds bij het USC en USKO.

Ik ben al op mijn negende bij het AIO gegaan. Ik ben twee jaar voorzitter geweest van het AIO en ik merkte dat ik het super leuk vond om te organiseren. Daarom leek het me erg leuk om nu in de SAB te gaan. In de SAB vervul ik de rol van penningmeester, dus ik ga om met alle geld gerelateerde zaken. Ook ga ik er als begeleider natuurlijk voor proberen te zorgen dat het een onvergetelijke reis wordt!


                                                                                                     Inge Toorman - Secretaris

Hoi! Ik ben Inge en ik ben 19 jaar. Ik heb 4,5 jaar met veel plezier viool gespeeld in het AIO. Ik ben 1,5 jaar secretaris intern geweest bij het AIO en deze rol zal ik nu ook vervullen in de SAB. Op dit moment studeer ik taalwetenschap aan de universiteit van Utrecht. Ik speel helaas nu niet in een orkest, maar ik hoop dat dat volgend jaar wel lukt.

Ik heb tijdens mijn jaren in het AIO 3 grote reizen meegemaakt. De reizen vond ik altijd één van de leukste dingen van het AIO. Ik hoop natuurlijk dat wij minstens net zo’n leuke reis gaan organiseren. In de SAB heb ik de rol van secretaris. Dit betekent vooral dat ik zorg voor het contact tussen de SAB en de buitenwereld. Als jullie vragen en/of opmerkingen hebben, mogen jullie mij dus ook altijd mailen: secretaris@aiobuitenland.nl.
We gaan ons best doen om een geweldige reis te organiseren en ik hoop dat de leden van het AIO er net zoveel zin in hebben als wij!

Ho

i allemaal! Mijn naam is Sabine van der Drift en ik ben 18 jaar. Ik zit nu i

n het e

                                                    Sabine van der Drift - Bestuurslid

Hoi allemaal! Mijn naam is Sabine van der Drift en ik ben 18 jaar. Ik zit nu in het tweede jaar van de ALPO in Nijmegen. Dit houdt in dat ik de PABO volg op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Pedagogische Wetenschappen op de Radboud Universiteit. Ik loop stage op een basisschool in Arnhem-Zuid in groep zeven.
Ik ben dol op muziek (zowel maken als ernaar luisteren), lezen en natuurlijk een babbeltje maken. Ik ben actief bezig met muziek door in orkesten te spelen. Aanstaande september speel ik al weer negen jaar fagot. Ik heb zeven jaar in het AIO gespeeld; van mijn elfde tot mijn achttiende. Ik heb dus behoorlijk wat reizen meegemaakt. Op dit moment speel ik in twee orkesten: het Euregio Jeugdorkest en het studentenorkest van Nijmegen.

Deze reis zal ik het bestuurslid zijn van de SAB. Dit houdt in dat ik me onder andere bezig zal gaan houden met de sponsoring van de reis.


---------------------------------------------------------------ENGLISH VERSION---------------------------------------------------
The Foundation AIO Abroad organizes a tour abroad every two years for the Arnhem Youth Orchestra. The Orchestra is from Arnhem and has members from nine to eighteen years old. Every year they make a tour, one year a small one, a rehearsal camp, the next a big one, a concert tour. The rehearsal camp takes about five days and is organized by the youth board of the orchestra. The Foundation organizes the concert tour that takes about ten days. There is a period for rehearsing and a period for concerts. The Foundation changes almost every two years and consists of three people. The trip of 2019 will be organized by Reinier Donjacour, Sabine van der Drift, Inge Toorman en Yannick Egberink, all former members of the orchestra. The members of the Foundation will be going on the trip, but they need help from supervisors, there will be about 3 of them.

Reinier Donjacour - Chairman

Hello,

My name is Reinier Donjacour, a 25 year old psychology student. This year I am the chairman of the SAB. After playing trumpet in AIO for many I went on several trips with the AIO as a mentor. I try to use my experience to organise a fun, educational and beautiful trip. Fortunately I have three enthusiast board members. Together we work hard to organise an amazing trip!

Yannick Egberink - Treasurer 

Hello, my name is Yannick Egberink and I am 18 years old. I live in Arnhem and I am almost done with high school. Next year I am going to study Global sustainability Science in Utrecht. My hobbies are football and and playing music of course. Since I was 6 years old I play the french horn and I still play it in the AIO and in the Jong Arnhems blaaskwintet. I was only 9 years old when I got in the AIO so I play there for quite a long time now.

For two years I was the principle of the AIO and it was during those years that I found out I really like organizing. Therefor it seemed fun to me to join the SAB. I am the treasurer of the SAB so I deal with everything related to money. Besides my job dealing with money I will also try to make the trip of the AIO as fun as possible as a mentor!

Inge Toorman - Secretary

Hey,

My name is Inge Toorman, I’m 18 years old and I live in Arnhem. I’ve played the violin in the youth orchestra of Arnhem(AIO)for 4,5 years. I’ve also been the secretary of the AIO for 1,5 years and I will fulfil this function at the SAB as well. I’m studying linguistics at the university of Utrecht. Although I’m not playing in any orchestra at the moment, I’m hoping to play in an orchestra next year. I’ve made 3 big trips with AIO and I’ve always enjoyed them very much. I’m hoping that this year’s trip will be just as much as fun as the other trips we’ve made. Being the secretary of SAB means that I am in charge of the communication between SAB and the rest of the world, so if you have a questions or comments you can mail me at:(secretaris@aiobuitenland.nl).We will do the best we can to organize an amazing trip. And we hope that all members of AIO look forward to this trip as much as we do!

Sabine van der Drift - Board member

Hello everybody! My name is Sabine van der Drift and I'm 18 years old. I'm studying ALPO at Radboud University in Nijmegen, which means that I will become an academic elementary school teacher. This year I have an internship in Arnhem at an elementary school in fifth grade(theages vary between 10 and 12 years old).

I love music in every way(listeningand playing), I love to read and to chitchat every now and then. I'm actively playing the bassoon in multiple orchestras. Next september I'll be playing the bassoon for nine years of which seven years in the AIO; since I was 11 until I was 18 years old. Therefore I've experienced many tours. At the moment I play the bassoon in two orchestras: the Euregio Jeugdorkest and the studentorchestra of Nijmegen.
This tour I'll fulfill the role of the board member of the SAB, which means that I'll collect the money via sponsoring and subsidy.


Comments